Gymnastikkurser
Indgangssalto mølle

Inspirationsside til INDGANGSSALTO

Navn

Indgangssalto mølle med saltoplint


Beskrivelse

En video hvor du får inspirations til hvordan overgangen mellem forlæns salto og mølle kan indøves. Det endelige mål er indgangssalto mølle direkte.
Overgangen mellem saltoen og møller en den samme til kraftspring og rondat.


Beskrivelse af opstillingen

Vi har en saltoplint oven på en airtrack. 


Opmærksomhedspunkter