Gymnastikkurser
Hajen kommer

Hajen kommer

I legen skal hajerne fange guldfiskene.

Guldfiskene starter med at ligge i  positionen supermand og bevæge armene og benene op og ned. Herved trænes rygmuskulaturen.


Beskrivelse

Alle guldfisk starte med at ligge, skulder ved skulder, på en streg. Guldfiskene svømmer ved at bevæge arme og ben op og ned lige over gulvet, og sige "blob, blob, blob"


Midt på gulvet står træneren som er haj. Når træneren råber "Hajen kommer" løber alle guldfisk til modsatte side. De guldfisk som hajen fanger, bliver til hajer. 


Guldfiskene lægger sig på en streg, og legen fortsætter i modsat retning.