Gymnastikkurser
Tilskud og refusion for gymnastikforeninger

Tilskud og refusion for gymnastikforeninger

Kommunerne kan støtte gymnastikforeningerne på flere måder via folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningslovens formål er, at støtte foreningslivet. Det er forskelligt hvordan den enkelt kommune, har tilpasset deres tilskudsordninger, og der er derfor forskel på hvordan man søger og beløbsstørrelser i kommunerne.

Folkeoplysningsloven skal sikre offentlige tilskud til den frie folkeoplysende forening. De kommunale tilskudsregler til gymnastikforeninger og køb af redskaber justeres jævnligt, så det er vigtigt at I altid undersøger jeres egen kommunes ordninger, eksempelvis på kommunens hjemmeside.


Både skal og kan

Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan vælge at yde tilskud til aktiviteter for voksne. Det er også kommunalbestyrelsen opgave at stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.
Det er helt kommunalbestyrelsen beslutning hvad beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde skal være.


Lokal tilskudsmodel til gymnastikforeninger

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et fast grundtilskud pr. medlem eller et tilskud på baggrund af kontingentindtægterne i gymnastikforeningen. Tilskuddet bliver tit sæt i forhold til den samlede kontingentbetaling.


Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til gymnastikforeninger

Mange kommuner yder tilskud til foreningernes kursusudgifter. Tilskuddet bliver som ofte kun givet til uddannelse eller videreuddannelse af ledere og instruktører. Kurser skal være med videreformidling for øje.
Se de forskellige tilskuds rammer og regler på jeres kommuners hjemmeside eller kontakt Claus Højen på 51945658 eller claus@gymnashop.dk og så kan han hjælpe jer.


Tilskud til materialer og andre udgifter

Nogle kommuner yder tilskud til lejrudgifter eller til anskaffelse af materialer og rekvisitter. Enkelte kommuner yder direkte tilskud til foreningernes administrationsomkostninger.